ХӨДӨЛМӨР, ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН ЛАБОРАТОРИ

 

Товч танилцуулга

Хөдөлмөр, орчны эрүүл ахуйн лаборатори (ХӨЭАЛ) нь 1976 онд Эрүүл ахуйн сургалт, судалгааны лабораторийн чиглэлээр байгуулагдсан. Тус лаборатори нь 2016 онд НЭМС-ийн Орчин, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тэнхимд Орчин ба Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн нэртэйгээр ажиллаж байгаад 2021 онд НЭМХ-ийн нэг цөм лаборатори болж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. АШУҮИС-ийн Хөдөлмөр, орчны эрүүл ахуйн лаборатори нь MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартаар 2016 онд итгэмжлэгдсэнээс хойш олон улсын жишигт нийцүүлэн ажиллаж байна. 2022 оны 12-р сард итгэмжлэлийг 4 жилээр сунгасан.

 

Итгэмжлэлийн гэрчилгээ:

Хөдөлмөр, орчны эрүүл ахуйн судалгаа, шинжилгээ, сургалт, мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар ажлын байр, орчны сөрөг хүчин зүйлсийн нөлөөллөөс хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад хувь нэмэр оруулахад чиглэнэ.

Үйл ажиллагаа

●          Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ, эрүүл ахуйн хэмжилт

●          Лабораторийн үйлчилгээ

●          Эрдэм шинжилгээ

●          Мэргэжлийн сургалтууд

 

ХОЭАЛ-д хэмжилтэд бэлтгэх

Орчны хэмжилт, шинжилгээ хийгдэх

Ажлын байранд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт хийх

Бүтэц, бүрэлдэхүүн

Хөдөлмөр, орчны эрүүл ахуйн лаборатори нь судалгаа, сургалт, мэргэжлийн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх түшиц бааз юм. Тус лаборатори нь нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй (орон тооны 2, орон тооны бус 8) ба үүнээс дэд профессор 1, докторант 6, магистр 2, магистрант 1 ажиллаж байна.

Г.Жаргалсайхан

ХОЭАЛ-ийн эрхлэгч

Албан тушаал, цол хэргэм: Багш, Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр

Төгссөн сургууль: ЭМШУИС-ийн НЭМС-ийг Нийгмийн эрүүл мэнд судлалч мэргэжлээр, БНСУ-ын Хавдрын Үндэсний Төвийн Хавдар Шинжлэх Ухаан ба Бодлогын Төгсөлтийн дараах сургуульд НЭМ-ийн магистрыг “Улаанбаатар хотын гадаад орчны агаарын бохирдол ба эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр хамгаалсан. 

Ажил эрхэлсэн байдал: 2015/02-2015/08 Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний ажилтан

 

Тэнхимд ажилласан жил: 6

Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Орчны эрүүл мэнд, дотоод ба гадаад орчны агаарын бохирдол

Төсөлт ажлууд:

-          Улаанбаатар хотын оршин суугчдын дунд цахилгаан халаалтын судалгаа эрүүл мэндэд үзүүлэх эерэг нөлөөлөл, 2018

-          Хар тугалгаар бохирдсон хөрсийг микробын биотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх, 2018

-          Дотоод орчны агаарын бохирдлын судалгаа, 2019-2020

-          Монгол дахь Орчин ба Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн Төв байгуулах төсөл, 2022

-          Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах цогц судалгаа, 2022

Ж.Миеэгомбо

НЭМУ-ы магистр, Эрүүл ахуйч

Төгссөн сургууль: АУШУҮИС-ийг Эрүүл ахуйч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлалч мэргэжлээр, НЭМУ-ы магистрыг “Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн   дотоод орчны агаарын чанарын үнэлгээ” сэдвээр хамгаалсан. 

Ажил эрхэлсэн байдал:

●       2018/06-2020/03 Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

●       2020/03-2021/08 Спейшлайз Карьер Консалтинг ХХК                                     

●       Оюу Толгой ХХК Гүний уурхайн төслийн Гэрээт эрүүл ахуйн техникч

●       2021/10-2022/03 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Мэргэжилтэн

●       2022 оноос АШУҮИС, НЭМХ, ХОЭАЛ, Эрүүл ахуйч

 

Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Орчны эрүүл мэнд, дотоод ба гадаад орчны агаарын бохирдол, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд

Б.Майцэцэг

НЭМУ-ы магистр, Химич

Судалгааны чиглэл

●        Агаар, орчны бохирдол

Монгол улсын их сургууль, Химийн факультет

Ажил эрхэлсэн байдал:  

●        Технологич, Гоёо ХХК, MCS групп, 2010-2017

●        Химич, PepsiCo үйлдвэр, Жем Интернешнл ХХК, 2019-2021

●        Химич, Орчны эрүүл мэнд, хор судлалын лаборатори, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, 2021-2023

●       Химич, Хөдөлмөр орчны эрүүл ахуйн лаборатори, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, 2023 оноос

 

Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа:

●        Агаар, орчны бохирдол

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ТӨСӨЛТ АЖЛУУД

 

Хэрэгжүүлсэн

1.         Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах цогц судалгаа, 2022

2.         Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүүхдийн цэцэрлэгийн дотоод орчны агаарын чанарыг сайжруулах интервенц судалгаа, Дэлхийн банк УБ Цэвэр агаар төсөл, 2016 он

3.         Дулааны  цахилгаан станцын ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн үнэлгээ, 2015

4.         Гадаад орчинд ажиллагсдын агаарын бохирдлын судалгаа, 2018-2019, ДЭМБ

5.         Дотоод орчны агаарын бохирдлын үнэлгээ, 2018-2020, ДЭМБ

6.         Цахилгаан халаалтаас гэр сууцны дотоод орчны агаар чанар, оршин суугчдын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх судалгаа, ШУТС, 2017-2019 он,

7.         Уул уурхайн ойролцоо амьдардаг хүүхдийн хар тугалганы өртөлтийн үнэлгээ, АНУ, MHIRT хөтөлбөр, 2018 он

8.         Агаарын бохирдолтой бүсэд амьдардаг хүүхдийн агаарын бохирдолт өртөх байдлыг тогтоох судалгаа, 2017-2018 он, Мицубиши корпораци

9.         Дархан, Эрдэнэт хотын 4-7 насны хүүхдийн хар тугалганд өртөлтийн судалгаа, АНУ-ын Мичиганы их сургууль, 2017 он,

Одоо хэрэгжиж буй

1.            “Монголын Хүрээлэн Буй Орчин Ба Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн Төв”-ийг байгуулах төсөл, 2022-2027

2.            “Барилгын салбарт ажиллагсдын шуугианы өртөлт ба сонсгол бууралтыг судлах" Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын санхүүжилттэй.

3.            Эрүүл мэндийн байгууллагын ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээний аргачлал боловсруулах, ЭМЯ-ны ХАБЭА мэргэжлийн зөвлөлийн захиалгаар ДЭМБ санхүүжилтээр хийхээр төлөвлөж байна.

4.            “Эрүүл мэндийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрсдэлийн үнэлгээ” ЭМЯ, 2023 он.

 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл

-           Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал

-           Орчны эрүүл ахуй

-           Агаарын бохирдол

-           Хор судлал

Хэмжлийн хүрээ

-           Тоосны жин (PM2.5, PM4, PM10, нийт тоос)

-           PM2.5 тоосны шууд хэмжилт

-           Тоосонд цахиурын давхар исэл

-           Цусан дахь хар тугалга

-           Шуугиан

-           Доргион

-           Шууд хэмжилт: Угаарын хий, СО2, чийглэг, температур, гэрэлтүүлэг, тоос

 

Төгсөлтийн дараах сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагаа

Докторын судалгаа:

-           Одоо хамтарч буй – 4

Магистрын судалгаа:

-           Хамгаалсан - 8

-           Одоо хамтарч буй судалгаа – 4

 

Дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хэмжилт, шинжилгээ, эрүүл ахуйн үнэлгээ, хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ, сургалт, судалгааны чиглэлээр хамтран ажилладаг. Үүнд:

-           Уул уурхай

-           Үйлдвэр

-           Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалтын байгууллагууд

-           Лабораториуд

-           Хувийн аж ахуйн нэгжүүд

-           Мэргэжлийн байгууллагууд

-           Барилга байгууламж зэрэг бүхий л аж ахуйн нэгж байгууллагууд орно.

Хамтын ажиллагаа

Харилцах хаяг:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, С.Зоригийн гудамж, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, Хөдөлмөр, орчны эрүүл ахуйн лаборатори, 1 тоот

Утас:+976-99261399, 99208243

И-мэйл: oelab@mnums.edu.mn