Цахим хөгжил, маркетингийн газар

Үйл ажиллагааны чиглэл

Дотооддоо болон гадаадад эрүүл мэндийн салбарын имиж, үнэлэмжийг шинэчлэн сайжруулах. Эрүүл мэндийн салбарын үнэт зүйлс, хүний нөөц, нийт ажиллах хүчин, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, ололт амжилт, давуу тал зэргийг нийт ард иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг шинээр системчлэн төлөвлөж, орчин үеийн техник технологийн дэвшилтэт арга зам хэлбэрийг ашиглан зохион байгуулах Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээ болон анагаахын шинжлэх ухааны сургалт судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын чанарыг дэлхийн тэргүүлэх эмнэлэг сургуулийн түвшинд хүргэхийн төлөө чанарын шинэ шатанд гаргах ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж, улмаар тухайн салбарын ажил үйлчилгээнээс олох ашиг орлогыг нэмэгдүүлж, ингэснээрээ өөрсдийн үндсэн болон бусад үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

АШУҮИС-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 2дугаар сарын бүтцэд Цахим хөгжил маркетингийн газрыг шинээр байгуулсан. Цахим хөгжил маркетингийн газар нь АШУҮИС-ийн Захирлын шууд удирдлага дор ажиллахаар батлагдсан. АШУҮИС-ийн захирлын 2022оны 3 дугаар ссарын 16-ны өдрийн А/64 дугаар тушаалаар Маркетингийн газар, Мэдээлэл технологийн албыг нэгтгэж, АШУҮИС-ийн мэдээлэл технологийн хөгжлийг шмнэ шатанд гаргах, АШУҮИС-ийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх, мэдээллийн технологид суурилсан маркетингийн газрыг байгуулсан. Цахим хөгжил маркетингийн газар нь Мэдээллийн технологийн алба, Маркетингийн алба гэсэн 2 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

mnums logo