Шүдний тулгуур эд сувгийн эмчилгээний тасаг

 

НАСТЭ-ийн ШТЭСЭ-ний тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

ШТЭ-ийн өвчний оношилгоо, зөвлөгөө

ШТЭ-ийн мэс заслын бус эмчилгээ

ШТЭ-ийн өвчний хяналт

ШТЭ-ийн яаралтай тусламж

Буйлны үрэвслийн эмчилгээ

Буйл зузаатгах, буйл нөхөх эмчилгээ

Яс нөхөн сэргээх эмчилгээ

Шүдний сувгийн эмчилгээний хүндрэлийн үед авах арга хэмжээ, яаралтай тусламж

Шүдний сувгийн эмчилгээ, дахин эмчилгээ

Шүдний цөгц сэргээх эмчилгээ

Шүд цоорох өвчний эмчилгээ

НАСТЭ-ийн ШТЭСЭ-ний тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

П.Оюун-Энх

Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч

1996 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2011 онд Тайвань улс, Чунг Шаны Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан

Б.Баярчимэг

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, дэд профессор, Тэргүүлэх зэргийн эмч

2000 онд Унгар улс, Семмелвейсийн Их Сургуульд Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2004 онд Унгар улс, Семмелвейсийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Х.Оюунхишиг

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Ахлах зэргийн эмч

2005 онд Бүгд Найрамдах Куба улсд Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2014 онд Бүгд Найрамдах Куба улсд магистрын зэрэг хамгаалсан

Р. Освальдо

Тасгийн эмч

2005 онд Бүгд Найрамдах Куба улс, Хабана их сургууль, Нүүр амны их эмч

С.Тунгалаг

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор

2009 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2017 онд Япон улс, Токиогийн Шүдний Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Б. Мөнхсайхан

Тасгийн сувилагч

2022 онд АШУҮИС, НАСС, Шүдний эмчийн туслах