НИЙГЭМ, ЗАН ҮЙЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

 

Товч танилцуулга 

Нийгэм, зан үйл, эрүүл мэндийн төв нь Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн үндсэн нэгж юм. 

Төвийн зорилго: Хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх сургалт, судалгаа, мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд оршино. Зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: 

·         Эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээний салбарт эрүүл мэндийг дэмжих, урьдчилсан сэргийлэх, зан үйлийг өөрчлөх чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

·         Хүн амын дунд зонхилон тохиолдож буй өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, бэхжүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

·         Олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан, салбар дундын хамтын ажиллагаанд түшиглэн, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх боловсрол олгох

·          Эрүүл мэндийн чиглэлээр баримталж буй эрх зүйн орчин, хэрэгжүүлж буй бодлого хөтөлбөрт нөлөөлөх

2021 оны хичээлийн жилд тус төв нь үйл ажиллагаа явуулах бие даасан нэгж болсон. 

 

Үйл ажиллагаа

Тус төв нь 2016-2017 онд НЭМС-ийн Зан үйл, нийтийн эрүүл мэндийн тэнхимийн харьяанд “Эрүүл мэндийг дэмжих төв” нэрээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

·         Байгуулагдсанаас хойш дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд: 

·         Байгууллага, хамт олонд мэргэжлийн, чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах

·         Их сургуулийн эмнэлгийн дэргэд үйлчлүүлэгчийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

·         Эрүүл мэндийн зан үйл, сэтгэл зүйн асуудлыг хүн амын бүлгүүдэд судлах судалгааны төсөлт ажлуудад оролцох

·         Хэвтэн эмчлүүлэгчдэд зориулсан эрүүл мэндийн боловсрол олгох гарын авлага, сурталчилгааны материал боловсруулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэжээ. 

·         Эрүүл мэндийн сэтгэлзүй 

·         Эрүүл мэндийн дадал зуршил, зан үйл

·         Хүн амын нийгэм, сэтгэлзүйн асуудлууд 

·         Нийгмийн хамгаалал, халамжийн бодлогын үнэлгээ

·         Эрүүл мэндийн сэтгэлзүй  


 

Бүтэц, бүрэлдэхүүн

НЭМС-ийн “Урьдчилан сэргийлэх анагаах ухаан”, “Эрүүл мэндийн нийгмийн ажил, нийгмийн ухаан”-ны тэнхимийн хамтарсан олон мэргэжлийн (нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, их эмч, нийгмийн ажил, сэтгэл судлаач, философи, түүх, ёс зүйн) чиглэлийн багш нараас бүрдсэн баг ажилладаг

 

М.Сугармаа

АУ-ны доктор, дэд профессор

Албан тушаал: ЭМНАНУТ-ийн эрхлэгч, тус төвийн эрхлэгч

Мэргэжил: хүний ихэмч

Мэргэшил:

·         эрүүл мэндийн нийгмийн ажил

·         геронтологи

·         ажлын байрны стресс

·         судалгааны арга зүй

Үндсэн үйл ажиллагаа: судалгаа, төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөх, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ

Харилцах хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг АШУҮИС-ийн төв байр 333 тоот

Утас: 99248787

И-мэйл: sugarmaa@mnums.edu.mn

О.Саранчулуун

НЭМ-ийн магистр, НА-ын магистр

Албан тушаал: багш,судлаач

Мэргэжил: Нийгмийн ажилтан, НЭМ судлалч

Мэргэшил:

●       Ахмад настаны сэтгэл мзүйн асуудал

●       Сэтгэлмзүйн сайн сайхан байдал

●       Эрүүл мэндийн зан үйл

●       Олон нийтийн бодлого, нөлөөлөл

Үндсэн үйл ажиллагаа: судалгааны арга аргачлал боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ

Харилцах хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг АШУҮИС-ийн төв байр 333 тоот

Утас: 99039680

И-мэйл: saranchuluun@mnums.edu.mn

Т.Жаргалсайхан

Сэтгэл судлалын магистр

Албан тушаал: багш,судлаач

Мэргэжил: Сэтгэл судлаач 

Мэргэшил:

·         Залуучуудын дундах хүчирхийлэл

·         Өсвөр үе залуучуудын сэтгэл зүй

·         Бүлгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө

Үндсэн үйл ажиллагаа: судалгааны арга аргачлал боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ

Харилцах хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг АШУҮИС-ийн төв байр 333 тоот

Утас: 94091091

И-мэйл: jargalsaikhan.t@mnums.edu.mn

Х.Нансалмаа

НЭМ-ийн магистр,

Албан тушаал: багш

Мэргэжил: Нийгмийн эрүүл мэнд судлалч, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан

Мэргэшил:

·         хүүхэд хамгаалал

·         байгууллагын харилцаа

·         удирдлага

·         халдварт бус өвчин судлал

Үндсэн үйл ажиллагаа: судалгааны арга аргачлал боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ

Харилцах хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг АШУҮИС-ийн төв байр 333 тоот

Утас: 99980205

И-мэйл: nansalmaa.kh@mnums.edu.mn

Ч.Аззаяа

Сэтгэл судлалын магистр,

Албан тушаал: багш,

Мэргэжил: судлаач НЭМ-ийн ахлах,

Мэргэшил:

·         сэтгэцийн эрүүл мэнд

·         ажлын байрны стресс

·         клиникийн сэтгэл судлал

Үндсэн үйл ажиллагаа: судалгааны арга аргачлал боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Харилцах хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг АШУҮИС-ийн төв байр 333 тоот

Утас:88096447

Ж.Маргад-Эрдэнэ

ОУ-ын НЭМ-ийн магистр

Албан тушаал: Багш, НЭМС

Мэргэжил: Хүний их эмч

Мэргэшил: Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

 

Үндсэн үйл ажиллагаа:

·         Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага

·         Гамшгаас хамгаалах менежмент

·         Мэс засал

 

Харилцах хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг АШУҮИС-ийн төв байр 327 тоот

Утас:9909-5139

И-мэйл: margad-erdene@mnums.edu.mn


ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ

 

Хэрэгжүүлсэн төслүүд:

 

1.    Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах цогц судалгаа

 

Хэрэгжиж буй төслүүд - 2023

  1. “Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааны суурь судалгаа” ЭМЯ, ЭМДС, 2023.
  2. “Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээн дэх хүний нөөцийн тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх нь”, ЭМЯ, ЭМДС, 2023.
  3. "Тамхинаас гаргах эмийн эмчилгээ, зан үйлийг өөрчлөх интервенцийн үр дүн- Victory” төсөл. Лома Линда их сургууль, АНУ, 2023.
  4. Залуучуудын дундах хүчирхийллийг орон нутгийн түвшинд урьдчилан сэргийлэх чадавхийг бэхжүүлэх, Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, 2023

Магистрант, доктрантын оюутнууд
● Хэрэгжиж буй судалгааны төсөлд судлаачаар ажиллах.
● Лаборатори, төвүүдийг түшиглэн судалгааны ажил хийх.
● Судалгааны аргазүй, дата анализ хийх зөвлөгөө, тусламж авах.
● НЭМХ-ийн зохион байгуулдаг сургалт, семинарт хамрагдах.
● НЭМХ-ийн зохион байгуулж буй эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох.
● Institute for Global Health, Michigan State University, Robert Koch Institute, Зүүн
Финландын Их Сургууль, БНСУ-ын их сургуулиудад оюутан солилцоогоор
суралцах, эрдэмтэн судлаачдаар эрдмийн ажлаа удирдуулах.
● Олон Улсын хурал, богино хугацааны хуралд оролцох.

Төсөлд ажиллах оюутанд тавих шалгуур
● АШУҮИС-ийн төгсөлтийн дараах хөтөлбөрт суралцаж байгаа.
● Англи хэл дээр баклавар, магистрийн хөтөлбөрт суралцаж төгссөн юмуу,
IELTS 6 ба түүнээс дээш оноотой байх.
● НЭМ-ийн чиглэлээр судалгаа хийх сонирхолтой.
● Судалгааны ажлаар гадаад болон дотоодод аялах боломжтой.
● Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай.
● Англи болон Монгол хэл дээр судалгааны тайлан боловсруулж бичих
чадвартай.
● Тоон судалгааны аргазүйн суурь мэдлэгтэй, цаашид суралцах сонирхолтой.
● Статистик боловсруулалтын програм ашиглах суурь мэдлэгтэй.

 

 

Харилцах хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, С.Зоригийн гудамж, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, өрөөний дугаар #6. Утас: 99248787, И-мэйл: sugarmaa@mnums.edu.mn