Эрдэм Шинжилгээний Номын Сан

ЭМШУ-ны төв номын сангийн Эрдэм шинжилгээний номын сан нь АШУҮИС-ийн Төв кампусд байралдаг ба  1595 м2 талбайтай 495 суудалтай  7 давхар барилгатай. Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, Био-Анагаахын сургууль, Эрдмийн сургуулийн оюутнуудад голчлон үйлчилдэг тул ном сурах бичгийн фонд нь эрдэм шинжилгээ судалгааны материал, био-анагаах, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн ном сурах бичгээс бүрддэг. 

0 +

Суудал

0 +

Давхар

0 м2

Багтаамж

Previous
Next