Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны төв номын сан

Тоон үзүүлэлт

0 +

Нийт ном

0 k

Цахим ном

0 k

Эрдмийн ажил

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын сан нь Улаанбаатар хотод 3 салбар, хөдөө орон нутагт 3 салбартай, оюутны дотуур байр, лицей сургуульд уншлагын танхимтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Номын сан нь нийт 4809,5 м 2 талбайтай, 895 суудалтай, 6 номын фонд, 14 уншлагын танхимтай  2 барилгатай. Нийт 179840 ном сурах бичигтэй, үүний 132112 (73%) нь анагаах ухааны мэргэжлийн ном сурах бичиг байна. 

Эрдэм шинжилгээний номын сан

ЭМШУ-ны төв номын сангийн Эрдэм шинжилгээний номын сан нь АШУҮИС-ийн Төв кампусд байралдаг ба 1595 м2 талбайтай 495 суудалтай 7 давхар барилгатай.

Номын сангийн цогцолбор

ЭМШУ-ны төв номын сангийн цогцолбор нь АШУҮИС-ийн Зүүн кампусд байралдаг ба 2991,5 м 2 талбайтай 480 суудалтай 3 давхар барилгатай.

Салбар номын сан

ЭМШУ-ны төв номын сангийн сувилахуйн номын сан нь АШУҮИС-ийн Баруун кампусд байралдаг ба 223 м 2 талбайтай 110 суудалтай

Цахим номын сан

ЭМШУТНС-ийн цахим номын санд 8433 цахим номтой. 4479 ширхэг доктор, магистр, баклаврын эрдмийн ажил, 141 эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлийг байршуулсан.

Цахим ном унших заавар

Эрдмий ажил унших заавар