Гүнчингийн Батбаатар

МУ-ын гавъяат багш АУ-ны доктор, профессор, академич


Боловсрол: 

 • 1986-1992 АУИС
 • 1992-1994 Магистрын курс
 • 1996-2000 Докторын курс

Ажлын туршлага:

 • 1992-2003 АУИС-д Микробиологи-Дархлаа судлалын тэнхимд Дархлаа судлалын багш
 • 2003-2007 Микробиологи-Дархлаа судлалын тэнхимийн эрхлэгч
 • 2007-2013 ЭМШУИС-ийн Био-Анагаахын сургуулийн захирал
 • 2013-2018 АШУҮИС-ийн захирал

Сонгуульт ажил:

 • АШУҮИС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн дарга (2013-2018)
 • АУ-аар докторын зэрэг хамгаалуулах Зөвлөлийн дарга (2013-2018)
 • Азийн хатуу эдийн биологийн нийгэмлэгийн Монгол дахь төлөөлөгч
 • Бичил амь, дархлаа судлалын нийгэмлэгийн тэргүүн
 • Монголын Анагаах Ухааны Академийн гишүүн

Эрдмийн зэрэг, цол:

 • 1994 АУ-ны магистр
 • 2000 АУ-ны доктор
 • 2003 Дэд профессор
 • 2009 Профессор
 • 2014 Монголын Анагаах Ухааны Академийн гишүүн

Бүтээл: 

 • Эрдэм шинжилгээний илтгэл /140/
 • Нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийт /194/
  • Үүнээс дотоодын мэргэжлийн сэтгүүлд /137/
  • Олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд /57/
 • Мэргэжлийн ном сурах бичиг /17/
 • Удирдаж хамгаалуулсан доктор /23/
 • Удирдаж хамгаалуулсан магистр /29/
 • Төсөлт ажил оролцсон /25/
 • Төсөлт ажлын удирдагчаар ажилласан /16/

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

 • 1998-1999 БНСУ-ын Йонсейн Их Сургууль
 • 2000 Окоямагийн Их Сургууль, Япон
 • 2004 Лоззаны Их Сургууль, Щвейцари
 • 2009 БНСУ-ын Йонсейн Их Сургууль
 • 2010 Тайваний Үндэсний Их Сургууль
 • 2012 АНУ-ын Жорж Тауны Их Сургууль

Шагнал:

 • 2001 БСШУ-ны Яамны жуух бичиг
 • 2002 ЭМЯ-ны жуух бичиг
 • 2009 Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан
 • 2010 Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан
 • 2012 Биеийн тамирын тэргүүний ажилтан
 • 2012 Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан
 • 2012 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
 • 2015 Алтан гадас одон
 • 2017 Монгол Улсын Гавъяат Багш